Werkwijze

De werkwijze van Intelecto is oplossingsgericht. Binnen de oplossingsgerichte werkmethode wordt er gekeken hoe de situatie nu is, wat de gewenste situatie is en werken we samen naar deze gewenste situatie toe in kleine stappen.  We werken in het gehele proces samen, open en transparant. Er wordt ook met name gekeken naar de positieve factoren, want dingen die wel goed gaan zijn essentieel voor het verbeteren van een situatie. Hieronder staan de stappen omschreven zoals deze gevolgd worden bij aanmelding:


1. Aanmelding
Als u uw kind wilt opgeven voor onderzoek of begeleiding kunt u dit doen door contact op te nemen via de contactpagina .


2. Intakegesprek
Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met de orthopedagoog van Intelecto. Het intakegesprek is vrijblijvend. In het intakegesprek wordt kennis gemaakt en worden de klachten en/of wensen en verwachtingen doorgesproken. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier neem ik contact met u op voor een afspraak voor het intakegesprek. Het heeft de voorkeur dat het gesprek met beide ouders plaatsvindt. Het gesprek duurt over het algemeen een uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: klachten, ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind, functioneren van uw kind op school en thuis, sterke kanten van uw kind en uw gezin. Aan het eind van het intakegesprek zijn de hulpvragen inzichtelijk, heeft u een duidelijk beeld van Intelecto en wat Intelecto voor u kan betekenen. Uw wensen en verwachtingen staan hierbij centraal, maar ik schakel mijn blik als orthopedagoog niet uit. Ik adviseer u over de beste mogelijkheid betreft onderzoek en begeleiding. Dit kan eventueel, in overleg met u, ook een doorverwijzing naar een andere zorgaanbieder betekenen.

3. OnderzoekIn de onderzoeksfase kan het zijn dat dossiers bij vorige hulpverleners worden opgevraagd en kan u gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen.

4. BegeleidingBinnen de hulp wordt er gewerkt methodische wijze volgens de richtlijnen jeugdhulp http://richtlijnenjeugdhulp.nl/. Binnen de individuele begeleiding van de jeugdhulp wordt er ook methodisch gewerkt aan doelen. Naast individuele gesprekken wordt er gebruik gemaakt van emotiekaarten, helpende gedachten, het kwaliteitenspel, sport en spel, tekenen of andere creatieve methodes. We overleggen met u welke methode het best aansluit bij de behoefte van uw kind. De begeleiding kan ook bestaan uit opvoedondersteuning. De begeleiding wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan staan de doelen die we samen met u opstellen en de overige afspraken die we maken.

5. EvaluatieIn het begeleidingsplan zijn de periode waarin de evaluaties plaatsvinden opgenomen. We bespreken tijdens de evaluatie hoe het gaat en of er nog wijzigingen aangebracht dienen te worden in het begeleidingsplan. Ook evalueren we met u hoe u de begeleiding heeft ervaren.

Stroomschema2