Missie:

Intelecto is gestart in 2016 en biedt  handelingsgerichte diagnostiek, begeleiding, coaching en opvoedondersteuning aan kinderen en jongeren in Zwolle en omgeving. De doelgroep waar Intelecto zich voornamelijk op richt zijn kinderen en jeugdigen (6 tot 17 jaar) en adolescenten (18 tot 23 jaar). Het logo en de naam van Intelecto staan voor wijsheid en intellect. Intelecto betekent intellect in het Spaans. Er wordt uitgegaan van de wijsheid van het gezin en de jeugdige zelf. Bij Intelecto staat daarom samen werken met ouders, jongeren en kinderen centraal en wordt er veel aandacht besteed aan wensen en verwachtingen van het cliëntsysteem. Soms kan er met een kleine interventie veel resultaat bereikt kan worden. De begeleiding is vooral preventief bedoeld of bedoeld om stabiliteit aan te brengen in een situatie, zodat iemand vanuit deze stabiliteit weer verder kan ontwikkelen. Vaak kan er voordat er behandeling wordt ingezet nog veel gebeuren. Ook naast behandeling kan het soms goed zijn om bepaald vaardigheden in te oefenen samen met een begeleider om de zelfredzaamheid te bevorderen. Intelecto gelooft in de eigen kracht van een cliënt of het cliëntsysteem en is zich bewust dat herstel soms bewerkstelligd kan worden door een lichte, kortdurende interventie.

Pedagogische visie:

Elk kind heeft het recht om zich veilig te kunnen ontwikkelen en opgroeien. In elke opvoedsituatie gaat weleens wat fout. Soms is er op veel gebieden ontregeling en is hier extra begeleiding bij nodig om een situatie weer te stabiliseren. De visie is dat we uitgaan van herstel vanuit de krachten vanuit het systeem en de jeugdige zelf. Ook gaan we in de basis uit van het principe van: spontaan herstel. Spontaan herstel is mogelijk. Mensen bevatten vaardigheden om zelfstandig te herstellen. Indien dit spontaan herstel niet of niet voldoende op gang komt wordt er geprobeerd om met een kortdurende interventie dit herstel (naar een stabiele situatie) te bevorderen. Soms kunnen kleine interventies of kleine verbeteringen gevolgen hebben voor het algehele functioneren zoals het werken aan structuur of een dagbesteding.

Methodische onderbouwing:

Intelecto werkt vooral cliënt gericht (passend bij de cliënt), maar wel overwegend oplossingsgericht. Dit is goed passend bij de lichte problematiek en begeleidingsvragen die Intelecto aanneemt. Het kan ook voorkomen dat een cliënt een specifieke vraag of probleem heeft dan wordt er gekeken welke methode ingezet kan worden. Dit kunnen bijvoorbeeld methodische werkvormen zijn zoals een signaleringsplan/stoplichtmethode, thermometer, g-schema, emotie kaarten of kwaliteitenspel zijn. Ook wordt er gewerkt volgens de richtlijnen jeugdhulp ontwikkeld door de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO.