Kwaliteitswaarborging
Bij Intelecto vormt feedback een zeer belangrijk onderdeel. Zonder feedback kun je namelijk niet ontwikkelen. Aan het eind van elk traject vragen wij alle betrokkenen om het traject te evalueren via een evaluatieformulier. Dit krijgt u toegestuurd via de e-mail of kunt u schriftelijk invullen. Om de effectiviteit van de hulpverlening te meten wordt gebruik gemaakt van de SDQ vragenlijst (Strengths & Difficulties Questionnaires). Deze vragenlijst wordt aan het begin aan het eind en soms tussentijds ingevuld om te kijken of de hulpverlening effect heeft gehad.

Privacy
Ondanks dat Intelecto een kleine zorgaanbieder is hebben wij privacy en kwaliteit hoog in het vaandel. Intelecto heeft een cliëntvolgsysteem waarin de cliëntgegevens veilig worden gerapporteerd. Ook hebben ouders en/of jongeren vanaf januari 2019 de mogelijkheid om mee te lezen in hun eigen dossier. Alle cliënten hebben toegang tot een online dossier. Inzage in het dossier, het hulpverleningsplan en rapportages.
Verder maakt Intelecto gebruik van Zorgmail. Met zorgmail kunnen professionals via een elektronisch beveiligde verbinding veilig vertrouwelijke persoonsgegevens verzenden.

Downloads en links

Algemene voorwaarden Intelecto

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Privacyreglement Intelecto

Privacy en cookie-instellingen website

Klachten regelement Intelecto