Individuele begeleiding
Begeleiding kan zich richten naast het versterken van vaardigheden van uw kind, maar kan ook bestaan uit handvatten voor u als ouders of handvatten voor de school. Naast individuele gesprekken wordt er gebruik gemaakt van emotiekaarten, het kwaliteitenspel, sport en spel, of andere creatieve methodes. We overleggen met u welke methode het best aansluit bij de behoefte van uw kind en dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. De begeleiding wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan staan de doelen die we samen met u opstellen en de overige afspraken die we maken. Binnen zowel de jeugdhulp als de WMO hebben tussentijds evaluatie momenten. We bespreken dan hoe het nu gaat en of er nog wijzigingen aangebracht dienen te worden in het begeleidingsplan.
Begeleiding bij Intelecto kan bestaan uit:
Studievaardigheden
Hoe leer je voor een toets, hoe maak je huiswerk, hoe maak je een goede planning, hoe ga je om met een agenda of motivatieproblemen
Sociale vaardigheden
Hoe ga je om met conflict situaties, hoe maak je contact met een ander, hoe gedraag je je op school
Algemene vaardigheden
Het vergroten van zelfvertrouwen, wat doe je als je iets niet weet of snapt, het herkennen of begrijpen van emoties
Opvoedondersteuning
Elke ouder loopt tijdens de opvoeding van zijn of haar kind(eren) wel eens tegen moeilijkheden of vragen aan. Het kan soms prettig zijn als iemand dan met u meedenkt. In een paar gesprekken met u en eventueel de kinderen proberen we samen het opvoedprobleem op te lossen.
Psycho-educatie
Psycho-educatie is een vorm van begeleiding met als doel het vergroten van kennis over je diagnose. Zoals wat houdt je diagnose precies in, hoe kun je met deze diagnose omgaan, hoe vertel je aan anderen dat je een diagnose hebt.