cropped-Logo1.png

Hoogbegaafdheid
Als u het vermoeden heeft dat uw kind hoogbegaafd is kan een intelligentieonderzoek uitkomst bieden. Een IQ-score van 130 of hoger kan wijzen op hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn creativiteit en doorzettingsvermogen kenmerken van een kind met hoogbegaafdheid. In de klas kunnen hoogbegaafde kinderen moeilijk gedrag laten zien en onderpresteren als gevolg van te weinig uitdaging. Als u weet dat uw kind hoogbegaafd is heeft dit meerdere voordelen. Zo kan uw kind onderwijs om maat krijgen en kan het een verklaring vormen voor meerdere gedragskenmerken. Hoogbegaafde mensen voelen zich vaak 'anders' dan anderen door hun manier van denken en doen. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid. Het ontmoeten van andere hoogbegaafde kinderen kan bevorderende zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Een stichting die een verbindende factor vormt bij hoogbegaafdheid is stichting Mensa.
Kenmerken van hoogbegaafdheid: snel van begrip, grote algemene interesse, verbaal sterk, goed geheugen, stelt veel vragen, creatief, denkt buiten kaders, sterk rechtvaardigheidsgevoel, perfectionistisch en faalangst, veel behoefte aan vrijheid, snelle ontwikkeling als kind (vroeg lopen of praten), (over)gevoelig en nieuwsgierig. Soms worden deze kenmerken verward met ADHD of autisme. Als u veel van de bovenstaande kenmerken herkent, bij uw kind, kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek uit te laten voeren. 

 

 

 

 

Door te klikken op de knop hieronder kunt u zich direct aanmelden voor een vrijblijvend intakegesprek. 
Wij hebben geen wachtlijst!