Individuele begeleiding en opvoedondersteuning

In de begeleiding wordt gewerkt volgens oplossingsgerichte therapeutische principes. Dit betekent dat er vooral wordt gekeken naar krachten en naar momenten dat het al wel goed gaat en minder ‘probleemgericht’ wanneer gaat het nog niet goed. Begeleiding richt zich op het versterken en vergroten van kwaliteiten die al aanwezig zijn. Begeleiding kan zich richten op het versterken van vaardigheden van uw kind, maar kan ook bestaan uit handvatten voor u als ouders of handvatten voor de school. Naast individuele gesprekken wordt er gebruik gemaakt van verschillende vormen zoals emotiekaarten, assertiviteitsoefeningen of het kwaliteitenspel. We overleggen met u welke methode het best aansluit bij u of de behoefte van uw kind en dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. In het begeleidingsplan staan de doelen die we samen met u opstellen en de overige afspraken die we maken. Binnen zowel de jeugdhulp als de WMO hebben tussentijds evaluatie momenten. We bespreken dan hoe het nu gaat en of er nog wijzigingen aangebracht dienen te worden in het begeleidingsplan.

Begeleidingsvragen waarvoor je bij Intelecto terecht kan:
- Concentratie en aandacht verbeteren
- Assertiever worden
- Een positiever zelfbeeld
- Beter leren omgaan met sociale situaties
- Beter leren omgaan met emoties
- Leren – leren / schoolse vaardigheden vergroten
- Zelfstandigheid vergroten

Ouderbegeleiding kan zich richten op:
- Positievere gezinsinteracties
- Omgaan met specifieke opvoedthema’s
- Omgaan met ontwikkelingsfasen
- Omgaan met beperking van een kind of omgaan met een eigen beperking als ouder in relatie tot opvoeden

 

"alles wat je aandacht geeft groeit"